консалтинг

Бар Менаџмент

Курсот за Бар менаџмент на Barevolution центарот за обука на Бармени има за цел да се развијат и да се зајакнат иновативни менаџерски вештини, лидерство и стратешки вештини потребни за да оние кои имаат раководни улоги или одговорности.

Курсот е според програмата на IBA (International Bartenders Association), и по завршувањето на истиот добивате сертификат од IBA кој е меѓународно признат.

Улогата на Бар Менаџерот; Обврските на Бар Менаџерот; Материјали / набавки; Познавање и анализа на оперативните служби; Одржување (редовно и вонредно); Магацински менаџмент (управување со магацин); Дисперзии на производот, скриени трошоци; Управување на нарачки на клиентите; Униформи; Персонал (пронаоѓање и селекција); Обука на кадар; Организација на персонал; Оперативни прирачници по одделенијата; Сметка на клиентот; Лидерство; Маркетинг;

Бар Консалтинг

Бар Консалтинг за сите видови угостителски објекти, било да се новоотворени или веќе работат. Ќе ви помогнеме да ја зголемите продажбата, квалитетот на услугата и храната и пијлоците.

Консалтингот опфаќа:

Креирање на мени;
Тренинг на персоналот за поефикасен и квалитетен сервис;
Дизајн и опремување на Барови со цел да бидат функциoнални и практични;
Обука за Бар Менаџери;
Промоции и Маркетинг;