Phillip Morris

датум: 18.05.2015 локација: ресторан: „Имес“ тип на настанот: корпоративен настан клиент: Phillip Morris краток опис на настанот:

Ќе ви помогнеме да ја зголемите продажбата, квалитетот на услугата и храната и пијлоците. Консалтингот опфаќа: креирање на мени, тренинг на персоналот за поефикасен и квалитетен сервис, дизајн и опремување на барови со цел да бидат функцинални и практични, обука за бар менаџери, промоции и маркетинг